Qingdao Greef New Energy Equipment Co., Ltd
Nhà Sản phẩm

Máy phát điện nam châm vĩnh cửu

hd hd hd hd

Máy phát điện nam châm vĩnh cửu

Vỏ thép Máy phát điện từ tính vĩnh viễn IP54 3KW 800RPM

Vỏ thép Máy phát điện từ tính vĩnh viễn IP54 3KW 800RPM

Máy phát điện Dynamo nam châm vĩnh cửu 15KVA 220V 50Hz cho tua bin thủy lực

Máy phát điện Dynamo nam châm vĩnh cửu 15KVA 220V 50Hz cho tua bin thủy lực

Tốc độ thấp 10Kw 20Kw 300RPM 220V / 380V Máy phát điện nam châm vĩnh viễn Năng lượng miễn phí

Tốc độ thấp 10Kw 20Kw 300RPM 220V / 380V Máy phát điện nam châm vĩnh viễn Năng lượng miễn phí

50kw đến 500KW Máy phát điện nam châm vĩnh cửu Nd-Fe-B Tốc độ thấp

50kw đến 500KW Máy phát điện nam châm vĩnh cửu Nd-Fe-B Tốc độ thấp

Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu 5kW cho tuabin gió

Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu 5kW cho tuabin gió

Máy phát điện nam châm vĩnh cửu 15Mw 10kw Rpm cho thủy động lực học

Máy phát điện nam châm vĩnh cửu 15Mw 10kw Rpm cho thủy động lực học

40kw 200kw Máy ​​phát điện từ trường Dynamo Rpm thấp Năng lượng miễn phí

40kw 200kw Máy ​​phát điện từ trường Dynamo Rpm thấp Năng lượng miễn phí

Máy phát điện năng lượng thay thế không chổi than 240KW 450RPM

Máy phát điện năng lượng thay thế không chổi than 240KW 450RPM

Page 1 of 9|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >|