Qingdao Greef New Energy Equipment Co., Ltd
Nhà Sản phẩm

Tua bin gió ngang

hd hd hd hd

Tua bin gió ngang

Cơ khí 5000W Tắt Tuabin gió 220VAC cho ánh sáng ngắm cảnh

Cơ khí 5000W Tắt Tuabin gió 220VAC cho ánh sáng ngắm cảnh

Đèn rọi nam châm vĩnh viễn Tua bin gió ngang 20kw IP54

Đèn rọi nam châm vĩnh viễn Tua bin gió ngang 20kw IP54

Tua bin gió ngang 240RPM Tắt lưới Máy phát điện gió IP54

Tua bin gió ngang 240RPM Tắt lưới Máy phát điện gió IP54

HAWT trên lưới Tuabin gió trục ngang 5kW cho các trang web viễn thông

HAWT trên lưới Tuabin gió trục ngang 5kW cho các trang web viễn thông

Trang web viễn thông Tua bin gió trục ngang 10kW cho trang trại

Trang web viễn thông Tua bin gió trục ngang 10kW cho trang trại

Máy phát điện tuabin gió ngang 300RPM 2,5NM IP54

Máy phát điện tuabin gió ngang 300RPM 2,5NM IP54

Page 1 of 1